Węgier z Węgrowa

Dorota Filipiak   To nietypowa podróż, w której łączą się ze sobą bardzo odległe miejsca. Częściowo zaś odbywa się w sposób wyobrażony, a nie realny i jest próbą pokazania, dokąd może zaprowadzić kilka luźnych faktów z życia człowieka z odległej już przeszłości. Większość pytań pozostanie bez odpowiedzi, bonie jest to zarys biografii, ale i tak […]

Erika Szeles – węgierska „Inka”

Ubiegłoroczne obchody rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku miały, z perspektywy Polski, charakter szczególny. Podczas oficjalnych uroczystości nasz kraj reprezentował prezydent Andrzej Duda, który był, notabene, jedynym zaproszonym do Budapesztu szefem państwa z zagranicy. Przed rozpoczęciem przemowy, którą wygłosił przed budynkiem węgierskiego Parlamentu, za jego plecami pojawiły się na telebimach plakaty, prezentujące bohaterów rewolucji węgierskiej. Postać […]

Henryk Sławik – bohater trzech narodów

Henryk Sławik to urodzony w 1894 roku polski dziennikarz, powstaniec śląski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Nazywany jest „bohaterem trzech narodów” – polskiego, węgierskiego i żydowskiego. 17 września 1939 roku dotarł na Węgry jako jeden z ponad stu tysięcy polskich uchodźców. Zmierzał do Francji, gdzie służyłby zapewne w tworzonej przez gen. Władysława Sikorskiego Armii Polskiej. Jednak […]

Węgierskie znaczki, które opowiadają o minionych epokach

Péter Aranyi   Znaczki pocztowe przechowywane z wielką starannością czasem mówią dużo więcej niż książki historyczne. Tak to jest również z węgierskimi znaczkami pocztowymi, które informują współczesnych o kluczowych wydarzeniach minionych epok. Nasz przegląd – oczywiście nie dając całościowego obrazu – skupia się na najciekawszych egzemplarzach. Oto wybór najbardziej interesujących znaczków węgierskich XX wieku. Obecnie […]

“Miłość i interes” – rozmowa z Ambasador Węgier w Warszawie Zsuzsanną Orsolyą Kovács

Rozmawiała: Olga Groszek   Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od poruszenia tematu Pani dzieciństwa. Pani ojciec, wybitny poeta dr István Kovács, ukończył studia na kierunku filologia polska. W Pani rodzinnym domu częstymi gośćmi byli Polacy. Jak to jest wychowywać się w środowisku, w którym przenikają się dwie tradycje – polska i węgierska? Rzeczywiście tak było, a […]

Polsko-węgierskie relacje na przestrzeni wieków

Stanisław Worcel, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, polski działacz polityczny i publicysta, posłużył się metaforą, który dobitnie obrazuje relacje istniejące pomiędzy Polską a Węgrami. Według niego Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby. Każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, splątały się i zrastały niewidocznie. […]

„TĘSKNIĘ ZA WĘGRAMI”: Wywiad – rozmowa z ojcem Józefem Puciłowskim OP

Roozmawiała: Aleksandra Marszałek   Ojciec Józef Puciłowski OP – pół Węgier, pół Polak. Urodzony w 1939 roku w Paks [środkowe Węgry]. Znany ze swojej działalności w trudnych czasach Rzeczpospolitej  Ludowej oraz kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kondycji Kościoła Katolickiego. Kaznodzieja, historyk z wykształcenia i zamiłowania, publicysta, tłumacz.  Zdecydowałam się na wywiad, a raczej luźną rozmowę z […]

Stanisław Leszczyński w oczach Węgrów

dr Adam Szabelski Stanisław Leszczyński był postacią niezwykłą – nikt w historii Polski nie został dwukrotnie królem naszego kraju, aby ostatecznie na „emeryturze” władać Lotaryngią.  W swoich rozważaniach pragnę przedstawić perspektywę węgierską, która wydaje się być niezwykle interesująca, gdyż z jednej strony nasi Bratankowie byli świadkami z zewnątrz, z drugiej zaś znakomicie znali oni polskie […]

Nieśmiertelny król Węgier – rzecz o Koronie Świętego Stefana

dr Szabelski Adam Król miał dwa ciała. Tak sądzili przynajmniej jego poddani. Pierwszym było to ciało fizyczne, zwykłe, takie jakie posiadał każdy człowiek. Drugim zaś było ciało wspólnotowe, mistycznie łączące władcę z całym królestwem i wszystkimi jego ziemiami oraz poddanymi. Ciało fizyczne starzało się, chorowało i umierało. Ciało wspólnotowe żyło wiecznie.  Pogląd ten powszechny był […]

Kelemen Mikes – rozbitek z Rodostó

dr Adam Szabelski   Wyobraź sobie, że rozbijasz się na bezludnej wyspie. Szczęśliwym trafem przeżywasz katastrofę i po wielu perypetiach znalazłeś kawałek suchego lądu. W pierwszej kolejności budujesz sobie jakieś schronienie i szukasz wody oraz jedzenia. Pewnego dnia, przechadzając się po plaży, znajdujesz pustą butelkę. Z bijącym sercem biegniesz do swojego szałasu i zaczynasz pisać […]